PCC1 ký hợp đồng tổng thầu EPC trạm biến áp 220kW và đường dây đấu nối Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ

PCC1 ký hợp đồng tổng thầu EPC trạm biến áp 220kW và đường dây đấu nối Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ

PCC1 ký hợp đồng tổng thầu EPC trạm biến áp 220kW và đường dây đấu nối Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ

PCC1 ký hợp đồng tổng thầu EPC trạm biến áp 220kW và đường dây đấu nối Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

PCC1 ký hợp đồng tổng thầu EPC trạm biến áp 220kW và đường dây đấu nối Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ

Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ là dự án nhà máy năng lượng mặt trời có quy mô lớn nhất tại Bình Định được đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 380ha, dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý 4/2020.

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1) là Tổng thầu EPC tư vấn khảo sát thiết kế, mua sắm, cung cấp thiết bị, lắp đặt thí nghiệm và thi công xây dựng Trạm biến áp 220kW nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ và ngăn lộ mở rộng TBA 220kV Phù Mỹ, trị giá hợp đồng trên 10 triệu USD.

Theo đó, nội dung và khối lượng công việc bao gồm: Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xin phê duyệt, cung cấp thiết bị, thi công, đóng điện nghiệm thu cho các công việc: Trạm biến áp 220kV xây dựng mới; cải tạo, mở rộng các ngăn lộ 220kV; Phần nhị thứ và hệ thống scada cho trạm biến áp, ngăn lộ mở rộng và phối hợp tổng thầu; Thực hiện các thỏa thuận đấu nối chi tiết với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; Dịch vụ nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận COD cho nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ; Mua sắm, cung cấp thiết bị, lắp đặt, thí nghiệm’ Đấu nối, thực hiện dịch vụ đóng điện nghiệm thu trạm biến áp và các ngăn lộ mở rộng, nghiệm thu vận hành phòng cháy chữa cháy.

Thịnh Vượng
Với bề dày kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án lưới điện trọng điểm và sở hữu hệ thống máy móc, thiết bị áp dụng công nghệ hiện đại, đại diện chủ đầu tư đánh giá cao năng lực của PCC1 và tin tưởng PCC1 sẽ hoàn thành tốt kế hoạch triển khai thi công đã đặt ra.

Nguồn: https://congthuong.vn/