Văn hóa - Giá trị cốt lõi

Văn hóa - Giá trị cốt lõi

Văn hóa - Giá trị cốt lõi

Văn hóa - Giá trị cốt lõi

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Văn hóa - Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 

Respect – Sự tôn trọng
Tôn trọng xã hội, chính quyền, khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động.


Trust – Sự tin cậy
Trung thực để mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.


Understanding – Sự thấu hiểu
Thấu hiểu giá trị sản phẩm của mình, thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu hệ thống nhân sự chắc chắn mang lại thành công.


Safe – Sự an toàn
Đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường. Phòng ngừa chặt chẽ rủi ro trong quá trình kinh doanh, vận hành.