Hội nghị tri ân khách hàng năm 2020

Hội nghị tri ân khách hàng năm 2020

Hội nghị tri ân khách hàng năm 2020

Hội nghị tri ân khách hàng năm 2020

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Hội nghị tri ân khách hàng năm 2020

Với slogan: " Chia sẻ lợi nhuận - Kết nối thành công" - M&G đã tổ chức buổi tri ân khách hàng năm 2020
Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi lễ tri ân khách hàng