Bút Viết Bảng Thiên Long WB-03

Bút Viết Bảng Thiên Long WB-03

Bút Viết Bảng Thiên Long WB-03

Bút Viết Bảng Thiên Long WB-03

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Bút Viết Bảng Thiên Long WB-03

Chi tiết sản phẩm:
Viết tốt , trơn , êm trơn bảng trắng , thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng.

Bề rộng nét viết 2.5mm.

Sử dụng mực mới , tốt , màu mức đậm , tươi sáng , dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu và không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng.