Bình mực bút lông bảng FO-WBI02

Bình mực bút lông bảng FO-WBI02

Bình mực bút lông bảng FO-WBI02

Bình mực bút lông bảng FO-WBI02

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Bình mực bút lông bảng FO-WBI02

Chi tiết sản phẩm: 
Bình mực bút lông bảng FO-WBI02 dùng để bơm mực cho các loại bút lông lông bảng, để sử dụng tiết kiệm hơn. Bình mực bút lông bảng FO-WBI02 là sản phẩm thuộc dòng văn phòng phẩm. Sản phẩm mang nhãn hiệu FlexOffice được sản xuất bởi Tập đoàn Thiên Long.