Gala dinner 2017

Gala dinner 2017

Gala dinner 2017

Gala dinner 2017

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Gala dinner 2017

Trong ngày 29/09/2017 đã tổ chức Gala dinner gặp mặt các nhà phân phối miền Bắc và miền Trung tại thị trấn Sapa - Lào Cai
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi gặp mặt lần giao lưu này